EVALUATION OF THE PRIVATE PENSION SYSTEM IN TURKEY AS AN EXAMPLE OF BEHAVIORAL ECONOMICS

Authors

  • Perihan Hazel Kaya Assistant Professor, Department of Economy, Selcuk University, Konya, Turkey
  • Tevfik Tanış P.G. Student, Department of Economy, Selcuk University, Konya, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.20319/pijss.2019.52.561576

Keywords:

Behavioral Economics, Rationality, Individual Pension System, Automated Attendance System, Turkey

Abstract

Traditional economic theories largely suggest that the individual is in activities that make rational decisions and maximize their own benefits. But according to behavioral economics, people's decisions and choices are not always perfect. Human behavior is influenced by feelings like justice and equality and social, cultural and psychological events so that the individual gets away from the assumption of rationality. Behavioral economics examines how psychological factors can be used to benefit people. One of the best examples of behavioral economics practice today is the individual pension system. In this study of behavioral economics approach is evaluated within the private pension system in Turkey. Turkey has benefited from the solutions put forward in the application of behavioral economics at the private pension system steps have been taken towards this.

References

Akın, Z. &Urhan, U.B. (2015). Davranışsal Oyun Teorisi. İktisat ve Toplum, 5(58), 10-16.

Alqurashi M.& Williams M.K. (2019). Expectations and Reality:Video Games in Education From the Teachers’ Perspective, PEOPLE:International Journal of Social Sciences, V.5, I.2, 351-368.

Camerer, C. (1999). Behavioral economics: Reunifying psychology and economics, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(19), 10575-10577.

Camerer, C., Loewenstein, G. (2002). Behavioral Economics: Past, Present, Future, Division of Humanities and Social Sciences, 228-277.

Camerer, C. & Loewenstein, G. (2004). Behavioral Economics: Past, Present and Future. İçinde Camerer, C. Loewenstein, G. ve Rabin, M. (Ed), Advances in Behavioral Economics, 3-51. New York: Princeton University.

Camerer C., & Weber, R. (2006), Behavioral Experiments in Economics, Experimental Economics, 187-192.

Çalık, Ü. & Gökhan, D. (2009). İktisat ve Psikoloji, Akademik Bakış Dergisi, V: 18.

Çekiç, S., (2016). Davranışsal İktisat Bağlamında Cinsiyet Farkının Tüketici Tercihlerine Etkisi: Bartın Örneği, Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Master’s Thesis.

Elbil, C., (2015). Bireysel Emeklilik Sisteminde Faizsiz Yaklaşım: Türkiye Örneği, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Master’s thesis.

Emeklilik Gözetim Merkezi, https://www.egm.org.tr/bireysel-emeklilik/bireysel-emeklilik-nedir/, A.D:07.07.2018

Emeklilik Gözetim Merkezi, https://www.egm.org.tr/otomatik-katilim/oks--bes-karsilastirmasi, A.D:07.07.2018

Emeklilik Gözetim Merkezi, https://www.egm.org.tr/otomatik-katilim/oks-nedir/, A.D.:07.07.2018

Ercan, M. & Gökçe, D. (1998). Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Belirlenmiş Katkı Modeli: Tanım, Teori ve Bir Türkiye Uygulaması, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Dergisi. 2 (7-8), 35-52.

Hatipoğlu, Y. Z. (2012). Davranışsal İktisat: Bilişsel Psikoloji İle Krizi Anlamak.

Hens, T., & Bachmann, K. (2008). Behavioural Finance for Private Banking, Chichester, West.

Kapeliushnikov, R. (2015). Behavioral Economics and the ‘New’ Paternalism, Russian Journal of Economics, 1(1), 81-107.

Karaca, Ö., (2014). Bireysel Emeklilik Fon Tercihlerinde Davranışsal Finans Eğilimleri, Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Master’s Thesis.

Karaca, Ö., (2017). Davranışsal İktisat Çerçevesinde Bireylerin Tüketim Davranış Eğilimleri: Kamu Çalışanları Örneği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Master’s Thesis.

Kaya, P.H. & M.G. Kaya (2016), Policies That Increase Savings: Private Pension System Implementation In Turkey, 23rd International Academic Conference, Venice

Koç, E., (2018). Cinsiyetin Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisinin Davranışsal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Master’s Thesis.

Özatay, F.(2016), Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılım, Dünya Gazetesi.

Rabin, M. (1998). Psychology and Economics, Journal of Economic Literature, 36 (1), 11-46.

Ruben, E. (2013). İktisadın Unuttuğu İnsan, İstanbul: Bağlam.

Ruben, E. & Dumludağ, D. (2015). İktisat ve Psikoloji. Dumludağ, D., Gökdemir, Ö., Neyse, L. and Ruben, E. (Ed.) İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar İçinde (31-50). Ankara: İmge Kitapevi.

Sent, E. M. (2004). Behavioral Economics: How Psychology Made Its (Limited) Way Back Into Economics. History of Political Economy, 36(4), 735-760.

Thaler, R.H. (2017). Integratıng Economics with Psychology, The Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, Scientific background on the Sveriges Riskbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2017. https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2017/advanced economicsciences2017.pdf

Tufan, E., Davranışsal Finans, Orion Yayınevi, Ankara, 2006.

Uçar, A. R., (2004). Bireysel Emeklilik Fon Tercihlerinde Davranışsal Finans Eğilimleri, Gebze Yüksek Teknolji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Master’s Thesis.

Yazıcı, S., (2015). Bireysel Emeklilik Sistemi ve Türkiye Uygulaması, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doctoral thesis

Zor, İ. (2008). Özel Emeklilik Fonları: OECD Ülkeleri ve Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme, Reasürör Dergisi, October, 70, 6-20.

http://web2.egm.org.tr/webegm2/chart/besgosterge/wg_sirketview_tablolu.asp?raportar1=31.12.2003&raportar2=29.06.2018&sirketlist=26,52,95

Downloads

Published

2019-09-23

How to Cite

Kaya, P. H., & Tanış, T. (2019). EVALUATION OF THE PRIVATE PENSION SYSTEM IN TURKEY AS AN EXAMPLE OF BEHAVIORAL ECONOMICS. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 5(2), 561–576. https://doi.org/10.20319/pijss.2019.52.561576